Inställda läger v.25 & v.26, möjligheter att vara med v.32

Hej allihopa!

Läs igenom detta noggrant!

I rådande covid-19 läge så har vi efter överläggning med de parter som är involverade under lägret bestämt oss för följande.

LundaLägret 2020 kommer att ställa in lägrena vecka 25 & vecka 26.

I augusti månad kommer dock vecka 32 lägret att genomföras, med sista beslut kring att genomföra lägret, den 10e juni, utefter de råd och riktlinjer som FHM ger vid det tillfället.

Anmälda v.25 & v.26 (OBS! ej kidscamp deltagare v.26 – den lägermöjligheten utgår) får möjligheten att innan den 29e maj anmäla sig till v.32 – lägret.

OBS! MAILA info@lundalagret.se om ni avser att delta under v.32 (gäller även de som redan är anmälda till v.32 lägret. Skriv i mailet: Namn och vilken lägerform ni önskar vara med i.

Om man INTE önskar delta återbetalas allt utom 100 kr i administrativ avgift, ni MÅSTE ÄVEN DÅ maila till info@lundalagret.se så att vi kan erhålla uppgifter för inbetalning.

VECKA 32 – valmöjligheter

Dagläger 3-6 augusti – födda 2004-2011

Övernattning 2-7 augusti – födda 2004-2008

Ungdomsproffsläger (övernatt/dagläger) 2/3-7 augusti – födda 2004-2007

Upplägget v.32 kommer inte fullt ut följa tidigare års planering, allt för att se till att de olika grupperna tränar var för sig på olika fysiska platser.

Varje grupp skall enbart ha en spel/träningsyta. Beroende på antal grupper så kommer 2 grupper vara i Sparbanken Skåne Arena mest hela tiden. 1 grupp i Idrottshallen Högevall mest hela tiden. 1-2 grupper i Bollhuset mest hela tiden. Vi kommer även att använda uteytorna i stadsparken och vid bollhuset.

Grupperna kommer dock att äta i 20 minuters slottar i Arenans restaurang.

Övriga saker som kommer att påverkas. Samlingsplats på morgonen och hämtningsplats på eftermiddagen kommer att vara enbart vid respektive hall.

Vi kommer att åka kickbike i skateparken.

Vi kommer att arrangera mörkerinnebandy i Idrottshallen Högevall,

Vi kommer inte ha någon mixad avslutningsturnering. 

Vi kommer inte att ha vår såpabandy.

Vi kommer inte att erbjuda bad på Källbybadet eller Högevallsbadet (övernattare)

Vi kommer inte att åka med övernattarna på Tivoli i Köpenhamn.

Att få ihop upplägget under dessa former kommer kräva ett omfattande administrativt förfarande. Alla inblandade ser dock verkligen framemot att ha LundaLägret 2020 under vecka 32. 

Det slutgiltiga beslutet kring ifall det blir en turnering måste tas kring den 10e juni.

MVh LundaLägret 2020